Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass. Den er luktfri og usynlig og dannes naturlig i berggrunn som inneholder uran.


Hvorfor er det så mye radon i bygninger i Norge?

Først og fremst på grunn av berggrunnen. Uran finnes i varierende konsentrasjoner i hele Norge og når den brytes ned dannes radon. Radongassen siver inn gjennom sprekker og utettheter mellom grunn og bygning. Noen områder har høyere radonrisiko på grunn av uran i grunnen. Men pukk og grus som brukes under bygninger kan være hentet fra et område med uran i berggrunnen og kan derfor inneholde radon. Dermed kan bygninger som ligger i et område med ingen eller lav radonrisiko allikevel ha høye radonverdier.

Vann fra brønn i fjell kan og inneholde høye konsentrasjoner av radon. Ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin osv vil radon frigjøres til inneluften.


Sykdomsrisiko

Radon i inneluften øker risikoen for lungekreft. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger/bygninger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.


Hvordan måle radonkonsentrasjon?

Til målinger brukes sporfilmer eller elektroniske måleinstrumenter. En måling skal utføres som en langtidsmåling, det vil si minst 2 mnd.